Menu Leaf White w lines

ניקיון פסח – הבית המודרני בהושעיה

בריף
בריף

משפחה שהתבגרה החליטה לשפץ את הבית הותיק מהיסוד ולהוסיף קומת מגורים נפרדת ופרטית להורים, שתהווה אלמנט מרכזי מחולל עבור עיצוב הבית. הספרייה המרכזית הנגלית מכל פינה, מהווה ציר מרכזי בקומה.

התוצאה מלאת עניין , אך לא מתלהמת, שקטה וחכמה, מאפשרת, מכילה וזורמת.

 

צוות תכנון סטודיו דולו.

ניקיון פסח – הבית המודרני בהושעיה