Menu Leaf White w lines

בית בתמרת

בריף
בריף

ביתה של המעצבת נורית צור-קולקר שבתמרת, המשפחה חזרה לאחר שהות בארצות הברית ולאחר סיבוב שירות ארוך בקבע של האב, נורית תכננה ועיצבה לפרטי פרטים את בית חלומותיה, תוך שימת דגש על עיצוב כפרי מחד, אך מאוד נקי מאידך, כל העבודה בצביעה בתנור נקיה , משאירה רק את פרטי הנגרות "לעשות את העבודה".

התוצאה מאוד מעוצבת, מוקפדת אך נעימה וחמימה.

בית בתמרת